Zaměstnanci školy

Pedagogický sbor

Petra Schlosserová, DiS., zástupkyně ředitelky, učitelka (e-mail: petra.schlosserova@zs-ms-podbrezi.cz)

Kristýna Piskorová, učitelka (e-mail: kristyna.piskorova@zs-ms-podbrezi.cz)

Dagmar Hartmanová, asistentka pedagoga

 

Nepedagogičtí pracovníci

Ivona Nosková, výdej jídla, úklid MŠ