Zaměstnanci školy

Pedagogický sbor

Petra Schlosserová, DiS., vedoucí učitelka

Kristýna Piskorová, učitelka

Dagmar Hartmanová, asistentka pedagoga

 

Nepedagogičtí pracovníci

Miroslava Mášová, výdej jídla, úklid MŠ