Oblasti vzdělávání

1. Cvičení praktického života

-pro osvojení koordinace a kontroly pohybu a samostatnosti  v každodenním životě

 

2. Smyslová výchova

- pro cvičení k rozvoji a tříbení smyslových vjemů, pomocí nichž dítě objevuje a zkoumá prostředí kolem sebe

 

3. Jazyková výchova

- pro rozvoj řeči, slovní zásoby, komunikace, vedení dětí k rozvoji dovedností pro psaní a podpora jejich přirozeného zájmu o čtení

 

4. Matematika

- navazuje na zkšenosti se smyslovým materiálem pro konkrétní vyjádření množství a základních početních operací. Matematický materiál je rozdělen do šesti skupin.

 

Tyto čtyři oblasti jsou dále rozšířeny nabídkou aktivit propojených s tematickými okruhy, které jsou přípravou na program Poznáváme svět v Zš. Mají zprostředkovat a pomoci utřídit dětem další informace o světě pomocí praktických činností, vlastního prožitku a materiálu se smyslovými podněty. Rozšiřující aktivity zahrnují oblasti jako hudba, přírodověda, zeměpis, lidské společenství - rodina, povolání, činnosti lidí a umění.

Výchova k míru a zdvořilostní lekce