Denní program

 Režim dne

6:30 -8:00  Scházení dětí
8:00 Uzamknutí školky  
8:00 - 8:30    Komunitní kruh ( básničky, práce s kalendářem, týdenní témata, atd. )
8:30 - 10:00   Svačinka ( postupná )
8:30 - 10:00  Pracovní blok
10:00 - 12:00 Pobyt venku
12:00 - 12:30   Oběd
12:30 -12:50  Vyzvednutí dětí ze školky
12:55  Uzamknutí školky
12:30 - 12:50 Příprava na spaní, hygiena
13:00 - 13:30 Čtení pohádky, odpočinek v tichu
13:30 - 14:30  Vyrábění, tvoření, pokusy, zpěv
14:00 - 14:30  Svačina
14:30 - 16:30 Odpolední činnosti, pobyt na zahradě, vyzvednutí dětí