Zaměstnanci školy

Pedagogický sbor

Mgr. Anna Hrčková, ředitelka, třídní učitelka 4. a 5. roč., výchovný poradce (tel. 771 204 905, e-mail: anna.hrckova@zs-ms-podbrezi.cz)

Mgr. Eva Pavlová, zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 1. roč., metodik prevence (e-mail: eva.pavlova@zs-ms-podbrezi.cz)

Mgr. Věra Kroulíková, třídní učitelka 2. a 3. roč. (e-mail: vera.kroulikova@zs-ms-podbrezi.cz)

Mgr. Věra Jurášková, učitelka (e-mail: vera.juraskova@zs-ms-podbrezi.cz)

Šárka Králíčková, DiS., učitelka AJ (e-mail: sarka.kralickova@zs-ms-podbrezi.cz)

Bc. Marcela Volfová, učitelka náboženství

 

Ladislava Voglová, školní asistentka

Irena Čtvrtečková, asistentka pedagoga

 

Nepedagogičtí pracovníci

Ivona Nosková, výdej jídla

Zdeňka Novotná, úklid ZŠ