Zaměstnanci školy

Pedagogický sbor

Mgr. Anna Hrčková, ředitelka, výchovný poradce

Mgr. Eva Pavlová, zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 4. a 5. roč.

Mgr. Hana Hekerová, metodik prevence, třídní učitelka 1. a 2. roč.

Mgr. Věra Kroulíková, třídní učitelka 3. roč.

 

Ladislava Voglová, školní asistentka

Irena Čtvrtečková, asistentka pedagoga

 

Nepedagogičtí pracovníci

Miroslava Mášová, výdej jídla

Zdeňka Novotná, úklid ZŠ