Historie školy

Z kroniky písmáka Karla Petra: "Tak se střídala léta i učitelé pod dobrotivým dohledem rádce Pavla Rozínka a přiblížil se konec 19. století, kdy se po okolí začaly budovat nové školy. V Dobrušce postavena nová měšťanka a i na Sklalce se začalo o škole jednat....Po dlouhých tahanicích a jednáních mezi přiškolenými obcemi bylo většinou rozhodnuto o výstavbě nové školy, přesto, že obec Lhota a Spáleniště byly proti....A tak konečně v březnu r. 1896 byla zahájena výstavba nové školy pod zámkem... Dne 12. září 1897 byla nová škola o třech třídách v patře a v přízemí s bytem řídícího učitele a menším bytem podučitele se zvláštním vchodem z boku slavnostně vysvěcena a předána k užívání.....V roce 1906 navštěvovalo školu 235 dětí (Podbřezí 94, Spáleniště 53, Lhota Netřeba 59, Chábory 29). V roce 1910 239 dětí".

Rok 2021: Základní škola v Podbřezí je málotřídní škola - tj. základní škola s 1.–5. ročníkem organizovaných ve třech třídách. V průběhu školní docházky poskytuje žákům základy moderního všeobecného vzdělání. Organizačními složkami zařízení jsou: základní škola, jedno oddělení školní družiny, školní jídelna- výdejna a Montessori mateřská škola. Ve školním roce 2021/22 bylo k základnímu vzdělávání zapsáno 45 žáků, k předškolnímu vzdělávání v Montessori mateřské škole 25 dětí.