Zaregistrujte si Váš e-mail pro zasílání týdenního menu:

Kontakty - ŠJ

Pro odhlášení oběda prosím pište SMS na tel. č. 736 620 661.

Do zprávy napište jméno žáka, ročník, od kdy do kdy odhlašujete oběd (např. Jan Novák, 1. ročník, od 12. 10. do 14. 10.).

První den nepřítomnosti žáka můžete odebrat oběd v jídlonosiči, který musí být označen jménem žáka.

Pokud chcete odhlásit oběd na daný den v ten samý den, je to možné pouze do 6:30 v MŠ Dobré SMSkou na tel. č.: 737 312 712.

Děkujeme za respektování těchto pravidel.

 

 
Vedoucí školní jídelny: Ivona Nosková