Kontakty - ŠD

tel. č. 494 664 301, 736 620 661 (v čase provozu ŠD)

Eva Švecová, vychovatelka školní družiny

Ladislava Voglová, vychovatelka školní družiny