Kontakty - ŠD

tel. č. 494 664 301

Eva Švecová, vychovatelka školní družiny

Irena Čtvrtečková, asistentka pedagoga